ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Generator fyzioreseni.cz | Úvod
 
info@fyzioreseni.cz

Úvod

Vystudovala jsem obor Léčebné rehabilitace a fyzioterapie, ve kterém pracuji od roku 2002. Ve své praxi se nejvíce věnuji řešením bolestivých stavů pohybového aparátu, problematice pánevního dna a prevenci potíží pohybového aparátu (prevence ve sportu, ergonomie pracovního prostředí apod.)
Ve svém profesním přístupu kladu velký důraz na zjištění vyvolávající příčiny potíží. Moje dlouholetá praxe v oboru mě přivedla k celostnímu nahlížení na diagnostiku a následnou terapiii.
Při své práci uvažuji i v psychosomatických souvislostech, které jsou nejednou klíčem k řešení stále se opakující bolesti v pohybovém systému bez zjevného klinického nálezu.
Před několika lety jsem začala pracovat s metodou Ludmily Mojžíšové, která je zaměřena na řešení funkční ženské neplodnosti. S postupem času a práce s touto problematikou jsem zjistila, že existuje určité procento žen, které jsou po tělesné stránce v pořádku a v popředí jejich problému je psychosomatická rovina. Začala jsem tedy hledat další možnosti, jak pracovat komplexněji a objevila metodu 3x3 (autorka Renata Sahani), která doplnila moje znalosti o práci v rovině energetické a psychosomatické. Tyto získané poznatky předávám ženám na svých kurzech, kde je učím nahlížet na pánevní dno celostně.
Cílem mojí práce je nejen vyřešení akutního problému, ale také zlepšení návyků, které k němu vedly. Fyzioterapie je pro mě cesta, jak prožít aktivní, plnohodnotný život s maximálním využitím potenciálu, který byl každému dán.