Po: 15:30 - 19:00 dále dle tel. domluvy
info@fyzioreseni.cz

S čím můžu pomoct

Hlavním cílem fyzioterapie je návrat člověka zpět k aktivnímu životu před vznikem potíží/úrazu.
Při prvním setkání jsou s klientem probrány cíle fyzioterapie a nastíněn plán rehabilitace. Součástí první terapie je podrobné
vyšetření pohybového systému se zaměřením na problematickou oblast s následným manuálním ošetřením a doporučením pro domácí trénink.

S ČÍM MOHU POMOCT


  • bolestivé stavy páteře, výhřez meziobratlové ploténky
  • močová inkontinence
  • funkční ženská sterilita
  • dysfunkce svalů pánevního dna (pokles PD, začínající inkontinence aj.)
  • řešení entezopatií (tenisový loket, skokanské koleno aj.)
  • vadné držení těla, skolióza
  • terapie poúrazových stavů
  • sportovní fyzioterapie ( poradenství v prevenci úponových bolestí, svalových bolestí, úprava svalových dysbalancí vlivem přetížení, regenerační programy)